तेस्रो नगरपालिका स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा सरसफाइ कार्यक्रम २०७३