FAQs Complain Problems

बिबाह दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन । स्थागत सर्जमिन तथा अन्य जाचबुझ गर्न परेमा सोहि अाधारमा ।
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानिय पञ्जिकाधिकारि
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
बिबाह गरेको ३५ दिन भित्र दर्ता गरेमा निशुल्क । ३५ दिन नाघेपछी रु २०० लाग्नेछ ।
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निबेदन
  • पति वा पत्निको ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपि
  • पिता वा अामाको मूत्यु भएमा मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र ।
  • बाहिरको ना.प्र पत्र भएमा बसाइसराइ प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
  • पत्निको माइतितर्फको अभिभावकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।