FAQs Complain Problems

नगर प्रहरी तथा हवल्दारको दस्तखत स्विकृत गरी परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।।(2079-10-11)

यस सूचनाको साथमा पाठ्यक्रम पनि राखिएको छ । कृपया डाउनलोड गर्नुहोला ।।