FAQs Complain Problems

" मृगौला प्रत्यारोपण गरेका/ डायलाइसिस गरिरहेका/क्यान्सर रोग भइ (घटीमा तीन तीन महिनामा फलो अप गर्नुपर्ने ) / मेरुदण्ड पक्षघात भइ क वा ख वर्गको अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरुलाई आवेदन दिने तथा नवीकरण गर्ने सम्बन्धी अनुसुचि फाराम