FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Title Post date Document
विनियाेजन एेन २०७४ 11/01/2017 - 12:49 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
मर्मत सम्भार काेष निर्देशिका २०७४ 11/01/2017 - 12:47 PDF icon मर्मत सम्भार कोष निर्देशिका २०७४.pdf
फोहोरमैला सञ्चालन कार्यविधि २०७४ 10/15/2017 - 15:06 PDF icon फोहोरमैला सञ्चालन कार्यविधि २०७४.pdf
नगरपालिका कार्यसम्पादन नियमावली 10/15/2017 - 15:05 PDF icon नगरपालिका कार्यसम्पादन नियमावली (2).pdf
नगरपालिका कार्यविभाजन नियमावली 10/15/2017 - 15:00 PDF icon नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७४ 10/15/2017 - 14:54 PDF icon नगर कार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका पदाधिकारी को आचार स‌हिता २०७४ 10/15/2017 - 14:53 PDF icon नगर कार्यपालिका पदाधिकारी को आचार स‌हिता २०७४.pdf
अार्थिक एेन 10/15/2017 - 14:44 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf

Pages