FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Title Post date Document
लेटाङ नगरपालिकाको सामुदायिक वन अनुदान कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ 05/17/2024 - 13:31 PDF icon सामुदायिक वन अनुदान कार्यविधि, २०८१.pdf
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) आचार संहिता, २०८० 05/17/2024 - 13:24 PDF icon कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार(निवारण) आचार संहिता, २०८०.pdf
लेटाङ नगरपालिकाको प्रधानाध्यापक छनौट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० 04/24/2024 - 12:46 PDF icon प्रधानाध्यापक छनौट कार्यविधि, २०८०.pdf
लेटाङ नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०८० 04/24/2024 - 12:36 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशका, २०८०.pdf
लेटाङ नगरपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० 04/18/2024 - 15:07 PDF icon साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
लेटाङ नगरपालिका संस्था दर्ता ऐन २०७८ संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० 04/18/2024 - 15:05 PDF icon संस्था दर्ता संशोधन ऐन.pdf
लेटाङ नगरपालिका सहकारी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० 04/18/2024 - 15:03 PDF icon सहकारी ऐन संशोधन.pdf
वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८ संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० 04/18/2024 - 15:00 PDF icon वन व्यवस्थापन संसोधन ऐन.pdf

Pages