FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Title Post date Document
लेटाङ नगरपालिकाको प्रधानाध्यापक छनौट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० 04/24/2024 - 12:46 PDF icon लेटाङ नगरपालिकाको प्रधानाध्यापक छनौट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
लेटाङ नगरपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० 04/18/2024 - 15:07 PDF icon साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
लेटाङ नगरपालिका संस्था दर्ता ऐन २०७८ संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० 04/18/2024 - 15:05 PDF icon संस्था दर्ता संशोधन ऐन.pdf
लेटाङ नगरपालिका संस्था दर्ता ऐन २०७८ संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० 04/18/2024 - 15:03 PDF icon लेटाङ नगरपालिका संस्था दर्ता ऐन २०७८ संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८०.pdf
वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८ संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० 04/18/2024 - 15:00 PDF icon वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको ऐन २०७८ संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८०.pdf
सूचना प्रविधि अधिकृत छनौट परीक्षा कार्यविधि, २०८० 03/19/2024 - 14:24 PDF icon सूचना प्रविधि अधिकृत कार्यविधि, २०८०.pdf
लेटाङ नगर खेलकुद विकास ऐन २०७९ 01/06/2024 - 10:21 PDF icon लेटाङ खेलकुद बिकास ऐन २०७९.pdf
पिक अप भ्यान संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 12/17/2023 - 11:26 PDF icon पिक अप राजपत्र.pdf

Pages